James Hill Goats

Nigerian Dwarf dairy goats for milk, pet or show

Blog

A traditional family tea...

Posted by jameshillgoats on May 1, 2014 at 1:20 AM

As you might well guess, we here at James Hill are fond of most things old-fashioned...vintage items as well as old-time skills and traditions.  And what better way to combine those things than a high tea?  Most any occasion (or no occasion at all !) is a great excuse to set the table with our favorite thrift store and flea market finds, and enjoy some good food and quality family time.


 

We recently celebrated Colt's 12th birthday with an early "dinner' tea...meat pies, cheddar sage scones, vegetable tray, devil's food cake and Earl Grey tea.  The scones are a favorite in our house, whether made with traditional cheddar cheese or with our own homemade goat milk cheese.  They are delicious, versatile, and quick and easy to make from scratch.  If you would like to try them, I've included the recipe below.

 

Cheddar Sage Scones

2 to 2 1/2 cups self rising flour
Pinch of salt
1/2 to 1 teaspoon dried sage (crumbled fine)
1/2 teaspoon dry mustard
1/2 stick butter (NOT magarine)
1/2 to 1 cup shredded cheddar cheese
enough milk to moisten into soft dough (approx 1/2 cup)

1.  Stir dry ingredients together. 
2.  Work butter into dry ingredients until well crumbled (mixture will resemble corn meal in texture).
3.  Stir in cheese.
4.  Make a "well" in center of mixture.
5.  Pour small amount of milk into "well" and stir into mixture.  Continue to add milk and stir in until dough is soft but not gooey.
6.  Form into a rounded shape and turn out onto floured surface.
7.  Roll or flatten to a depth of about 3/4 to 1 inch.  Cut into 2 inch circles and place on lightly greased cookie sheet.   
8.  Bake in 350 degree oven until lightly browned (scones will sound "hollow" when tapped with utensil). 

This recipe makes 8-10 scones.These are best served warm, and are great with soups or stews.  The basic recipe is very versatile...try adding whole kernel corn, garlic or bacon bits.  Or, omit the cheese, dry mustard and sage, add 1 teaspoon powdered sugar and serve with butter and jam for a delicious brunch treat!

Categories: Around the farm

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

62 Comments

Reply WilliamVab
1:28 PM on July 1, 2022 
???????? ????????????? ??????????
https://shtabeler-elektricheskiy-samokhodnyy.ru
Reply Milesnouby
5:49 AM on June 26, 2022 
???????? ?????????????
https://elektroshtabeler-kupit.ru
Reply kredyt na konsolidację chwilówek
5:36 PM on June 14, 2022 
kredyt na konsolidację chwil�wek - https://timmoore.online/who-has-your-back/ - konsolidacja chwilowek po terminie -
Szybkie pożyczki stają się coraz bardziej popularne.
Są to prosty i szybki spos�b dla kogoś, aby szybko zarobić pieniądze.
Ludzie zwykle szukają szybkich pożyczek, aby pokryć natychmiastowe potrzeby finansowe.
Często są one stosunkowo łatwe do zlokalizowania, ponieważ są one zwykle stosunkowo szybkie.
Większość os�b ma problemy z spłatą kredytu na czas.
Stopniowo stają się zadłużeni. Wynika to z tego, że ludzie
pożyczają pieniądze bardzo szybko. Jest to tzw.
szybka pożyczka. Om�wimy kilka alternatyw, aby uzyskać szybką pożyczkę, aby szybko spłacić rachunki i
pom�c uniknąć spirali zadłużenia. http://sandbox.equawire.com/
Reply kredyt na konsolidację chwilówek
5:34 PM on June 14, 2022 
kredyt na konsolidację chwil�wek - https://timmoore.online/who-has-your-back/ - konsolidacja chwilowek po terminie - Szybkie pożyczki
stają się coraz bardziej popularne. Są to prosty i szybki spos�b dla
kogoś, aby szybko zarobić pieniądze. Ludzie zwykle szukają szybkich pożyczek, aby pokryć natychmiastowe
potrzeby finansowe. Często są one stosunkowo łatwe do zlokalizowania,
ponieważ są one zwykle stosunkowo szybkie.
Większość os�b ma problemy z spłatą kredytu na czas.
Stopniowo stają się zadłużeni. Wynika to z tego, że ludzie pożyczają pieniądze bardzo
szybko. Jest to tzw. szybka pożyczka. Om�wimy kilka alternatyw, aby uzyskać szybką
pożyczkę, aby szybko spłacić rachunki i pom�c uniknąć spirali
zadłużenia. https://mxauto.com.sg/hello-world/
Reply chwilówka konsolidacyjna
2:52 AM on June 14, 2022 
chwil�wka konsolidacyjna - https://drive.google.com/drive/folders/1jPV8oWeVYQBhIRr4TKQgGyiq7
b912Z-f - konsolidacja chwil�wek bez dochodu - Szybkie
pożyczki stają się coraz bardziej popularne.
Są to prosty i szybki spos�b dla kogoś, aby szybko zarobić pieniądze.

Uzyskanie szybkiej pożyczki jest powszechne i uważa się,
że jest to spos�b na szybkie zarabianie pieniędzy, aby spłacić swoje długi.
Jednak może to być trudne dla niekt�rych ludzi, aby spłacić pieniądze, kt�re pożyczyli.

Wiele os�b staje się bardzo przytłoczone potrzebą szybkiego pożyczenia pieniędzy.
Szybko stały się zadłużone. Istnieją jednak sposoby na szybkie spłacanie pieniędzy.
Ludzie mogą pożyczyć pieniądze od przyjaci�ł lub rodziny
bardzo szybko na kr�tkoterminowe pożyczki. Istnieje wiele sposob�w na szybkie pożyczenie pieniędzy.
Te opcje mogą pom�c Ci uniknąć spirali zadłużenia. https://drive.google.com/drive/folders/13j3-KKWPRPEHJ6sBQM1WbxuPv
2wmm3xp
Reply chwilówka konsolidacyjna
2:50 AM on June 14, 2022 
chwil�wka konsolidacyjna - https://drive.google.com/drive/folders/1jPV8oWeVYQBhIRr4TKQgGyiq7
b912Z-f - konsolidacja chwil�wek bez dochodu - Szybkie po_yczki staj_ si_
coraz bardziej popularne. S_ to prosty i szybki spos�b dla kogo_, aby szybko zarobi_ pieni_dze.

Uzyskanie szybkiej po_yczki jest powszechne i uwa_a si_, _e jest to spos�b na szybkie zarabianie pieni_dzy, aby sp_aci_ swoje d_ugi.

Jednak mo_e to by_ trudne dla niekt�rych ludzi, aby sp_aci_ pieni_dze,
kt�re po_yczyli. Wiele os�b staje si_ bardzo przyt_oczone potrzeb_ szybkiego po_yczenia pieni_dzy.
Szybko sta_y si_ zad_u_one. Istniej_ jednak sposoby na
szybkie sp_acanie pieni_dzy. Ludzie mog_ po_yczy_ pieni_dze od
przyjaci�_ lub rodziny bardzo szybko na kr�tkoterminowe po_yczki.
Istnieje wiele sposob�w na szybkie po_yczenie pieni_dzy.

Te opcje mog_ pom�c Ci unikn__ spirali zad_u_enia. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1llTCk0rsacIXJkIf98wyXK__9
EqClQg5QIc84hP1-E0
Reply kredyty na spłatę chwilówek
9:01 AM on June 11, 2022 
kredyty na sp_at_ chwil�wek - https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PDppWx75k0g7vw5SZj-sgkblX
kt2InycGtC_x_De1BU - po_yczka na konsolidacj_ chwil�wek - Szybkie po_yczki sta_y si_ bardzo popularne na ca_ym _wiecie.

S_ one _atwe do uzyskania i zwykle nie s_ zwracane.
Ludzie patrz_ na kr�tkoterminowe po_yczki jako szybki spos�b, aby szybko uzyska_ troch_ pieni_dzy, aby sp_aci_ swoje rachunki.
W przysz_o_ci mo_e by_ trudno sp_aci_ po_yczk_ w
ca_o_ci. Jednak wiele os�b, kt�re bior_ szybkie po_yczki, nie mo_e ich sp_aci_ na czas.
Po_yczki pozwalaj_ szybko sp_aci_. Niekt�rzy ludzie
s_ zdesperowani i szybko po_yczaj_ pieni_dze od
po_yczkodawc�w, kt�rzy s_ gotowi po_yczy_ pieni_dze bardzo szybko.
Jednym z najprostszych sposob�w uzyskania natychmiastowej got�wki jest wzi_cie szybkiej po_yczki.
Wkr�tce otrzymasz pieni_dze, kt�rych potrzebujesz szybko.

Dzi_ki szybkiej po_yczce zapobiegniesz wchodzeniu w spiral_ zad_u_enia. https://docs.google.com/spreadsheets/d/14Ww7YGbpv1XLNF2hNtxziD_Y5
rj4JeOhui1US275BpE
Reply kredyty na spłatę chwilówek
8:58 AM on June 11, 2022 
kredyty na sp_at_ chwil�wek - https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PDppWx75k0g7vw5SZj-sgkblX
kt2InycGtC_x_De1BU -
po_yczka na konsolidacj_ chwil�wek - Szybkie po_yczki sta_y si_
bardzo popularne na ca_ym _wiecie. S_ one _atwe do uzyskania i zwykle nie s_ zwracane.
Ludzie patrz_ na kr�tkoterminowe po_yczki jako szybki spos�b, aby szybko uzyska_
troch_ pieni_dzy, aby sp_aci_ swoje rachunki. W
przysz_o_ci mo_e by_ trudno sp_aci_ po_yczk_ w ca_o_ci.
Jednak wiele os�b, kt�re bior_ szybkie po_yczki, nie mo_e ich sp_aci_ na czas.
Po_yczki pozwalaj_ szybko sp_aci_. Niekt�rzy ludzie s_ zdesperowani i szybko po_yczaj_ pieni_dze od po_yczkodawc�w, kt�rzy s_ gotowi
po_yczy_ pieni_dze bardzo szybko. Jednym z najprostszych sposob�w uzyskania natychmiastowej
got�wki jest wzi_cie szybkiej po_yczki. Wkr�tce otrzymasz pieni_dze,
kt�rych potrzebujesz szybko. Dzi_ki szybkiej po_yczce zapobiegniesz wchodzeniu w spiral_ zad_u_enia. https://drive.google.com/drive/folders/1tScSachwRMa4WU7II2jw_6gRw
7SXCgIa
Reply szybka konsolidacja chwilówek
12:34 AM on June 11, 2022 
szybka konsolidacja chwil�wek - http://www.be2concept.be/index.php?qa=357318&qa_1=prywatna-konsol
idacja-chwilowek - jak skonsolidowa_ chwil�wki - Wiele os�b
decyduje si_ na szybk_ po_yczk_, aby szybko uzyska_ pieni_dze.
S_ to zwykle szybkie metody szybkiego zarabiania pieni_dzy.

Szybkie po_yczki to metoda po_yczania pieni_dzy, aby szybko sp_aci_ rachunki.
S_ one wygodne, poniewa_ po_yczkodawcy p_ac_
bardzo niskie stopy procentowe. Szybkie po_yczki s_ cz_sto u_ywane, aby pom�c ludziom, kt�rzy potrzebuj_ dodatkowych pieni_dzy szybko.

Wiele os�b stara si_ sp_aci_ te po_yczki na czas.
Mo_e to doprowadzi_ do cyklu szybkich po_yczek.
Porozmawiamy o alternatywnych sposobach szybkiego zdobycia pieni_dzy.
Mo_esz unikn__ spirali zad_u_enia, bior_c udzia_
w programie doradztwa d_u_nego. https://forums.thesims.com/en_uS/home/leaving?Target=https://docs
.google.com/spreadsheets/d/1r7kHwQz0X6qTKqV6zcL4TUyjvVhYKcC86YiXh
6DeC60
Reply szybka konsolidacja chwilówek
12:33 AM on June 11, 2022 
szybka konsolidacja chwil�wek - http://www.be2concept.be/index.php?qa=357318&qa_1=prywatna-konsol
idacja-chwilowek - jak skonsolidowa_ chwil�wki - Wiele os�b decyduje si_ na szybk_ po_yczk_,
aby szybko uzyska_ pieni_dze. S_ to zwykle szybkie metody szybkiego zarabiania pieni_dzy.
Szybkie po_yczki to metoda po_yczania pieni_dzy, aby szybko sp_aci_ rachunki.
S_ one wygodne, poniewa_ po_yczkodawcy p_ac_ bardzo niskie
stopy procentowe. Szybkie po_yczki s_ cz_sto u_ywane, aby pom�c ludziom, kt�rzy
potrzebuj_ dodatkowych pieni_dzy szybko. Wiele os�b stara
si_ sp_aci_ te po_yczki na czas. Mo_e to doprowadzi_ do cyklu
szybkich po_yczek. Porozmawiamy o alternatywnych
sposobach szybkiego zdobycia pieni_dzy. Mo_esz unikn__ spirali zad_u_enia,
bior_c udzia_ w programie doradztwa d_u_nego. http://www.stargeek.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=docs.g
oogle.com%2Fspreadsheets%2Fd%2F1yqhGIeYCWEoEemikiBHh701dLLg9m0uGX
ucTxo7pgJk
Reply szybka konsolidacja chwilówek
12:33 AM on June 11, 2022 
szybka konsolidacja chwil�wek - http://www.be2concept.be/index.php?qa=357318&qa_1=prywatna-konsol
idacja-chwilowek - jak skonsolidowa_ chwil�wki - Wiele os�b decyduje si_ na szybk_ po_yczk_,
aby szybko uzyska_ pieni_dze. S_ to zwykle szybkie metody szybkiego zarabiania pieni_dzy.
Szybkie po_yczki to metoda po_yczania pieni_dzy, aby szybko sp_aci_ rachunki.
S_ one wygodne, poniewa_ po_yczkodawcy p_ac_ bardzo niskie
stopy procentowe. Szybkie po_yczki s_ cz_sto u_ywane, aby pom�c ludziom, kt�rzy
potrzebuj_ dodatkowych pieni_dzy szybko. Wiele os�b stara
si_ sp_aci_ te po_yczki na czas. Mo_e to doprowadzi_ do cyklu
szybkich po_yczek. Porozmawiamy o alternatywnych
sposobach szybkiego zdobycia pieni_dzy. Mo_esz unikn__ spirali zad_u_enia,
bior_c udzia_ w programie doradztwa d_u_nego. http://www.stargeek.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=docs.g
oogle.com%2Fspreadsheets%2Fd%2F1yqhGIeYCWEoEemikiBHh701dLLg9m0uGX
ucTxo7pgJk
Reply nutOutfic
12:45 PM on February 13, 2022 
plaquenil maculopathy Sstior Purchase Viagra
Reply nutOutfic
3:55 AM on January 30, 2022 
Lrdqzj where can i buy plaquenil in tucson az
Reply owenpopay
3:20 AM on January 18, 2022 
http://apriligyn.com generic cialis warnings
Reply Onereegut
6:00 PM on January 17, 2022 
E Ventricular fibrillation. http://alevitrasp.com WergeGow
Reply ajanta pharma kamagra st
3:29 PM on December 29, 2021 
Ordonnance Propecia
Reply TraTheria
9:26 AM on December 18, 2021 
cheap order prescription viagra
Reply cialis generic cost
4:28 PM on December 10, 2021 
Propecia Online Bestellen
Reply neurontin generic
1:13 PM on December 8, 2021 
Dental Antibiotic Amoxicillin Protection How Long
Reply Acentee
12:00 AM on December 7, 2021 
hydroxychloroquine for sale over the counter